Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

9890 39b6 500

Had to share this @weheartit

just-delicious
3107 ce58
Reposted froma-antimatter a-antimatter viachrzrzrz chrzrzrz
just-delicious
just-delicious
just-delicious
just-delicious
just-delicious
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
just-delicious
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.
just-delicious
Ta sama dziewczyna która się śmieje i dużo gada i wydaję się być bardzo szczęśliwa, może być też dziewczyną która płacze codziennie przed snem.
just-delicious
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
just-delicious
just-delicious
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
just-delicious
Bywa, że budzisz się w środku nocy z przerażeniem, że masz tyle tłumionych emocji i myśli. Boisz się, że wybuchniesz. I mimo, że masz przyjaciół to wiesz, że są rzeczy, których nie możesz powiedzieć nikomu. 
W takim momencie módl się. A najwięcej i najmocniej módl się wtedy, gdy najtrudniej się modlić.
— #29

June 18 2015

just-delicious
Może nadszedł już czas, by pogodzić się z faktem, że nawzajem robimy sobie w głowie niepotrzebny burdel i po prostu się pożegnać.
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viamirabelia mirabelia
just-delicious
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viatenderly tenderly
just-delicious
8383 72e9
Reposted fromrisky risky viatheymovedforward theymovedforward
just-delicious
Nie ważne jak się zaczyna , ważne jak się kończy.. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaczarnylistopad czarnylistopad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl